Klubové akce v roce 2019, na které jste všichni zvaní.

Jarní sraz caravanistů 10.

5. -12.5.

2019 v ATC Caravan Stříbrný rybník

10.5. 2019 - příjezd a ubytování

11.5.2019

- 10.00 hod - členská schůze 1.

Čs. CC HK

- volná zábava, cyklovýlety na kole , petanque ,kuželky, a jiné hry

- večer individuální a skupinová zábava,

12.5.2019- odjezdy domů, individuální zábava

Letní setkání s karavany 28.

6. – 30.6.

2019 v ATC Caravan Stříbrný rybník

28.6.2019 - příjezd a ubytování

29.6.2019 - odpoledne cyklovýlety po okolí HK , petanque,kuželky a jiné hry nejen pro

děti,koupání, možnost návštěvy lanového centra s dětmi, pohoštění před klubovnou,

hudba - pravděpodobně opět část skupiny „Severka“

30.6.2019 -

pokračování individuální zábavy,koupání,cyklovýlety,příprava na odjezdy

domů

Rozloučení se sezónou 6.

9. - 8.9.

2019 v ATC Caravan Stříbrný rybník

6.9.2019 - příjezd a ubytování,večer v případě pěkného počasí společný táborák

s opékáním buřtů, volná zábava,

7.9.2019 - cyklovýlety,společenské hry,lanové centrum,

8.9.2019 - dopoledne hry,cyklovýlety,lanové centrum, odpoledne ukončení srazu