1. český Caravan club Hradec Králové

logo CC Hradec Králové

mapa Hradec Kralové


Vítejte na webových stránkách našeho klubu!

Caravan club Hradec Králové v AČR

Téměř každý má svého koníčka nebo hobby a velice dobře, i ze své vlastní zkušenosti, ví, jak je důležité a příjemné podělit se o své trable či úspěchy s lidmi působícími ve stejném odvětví či oboru zájmové činnosti.
Proto náš klub sdružuje lidi stejného zájmu. Doufáme, že zde naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí, že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí.
Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit.

Zpravodaj Asociace Caravan clubů AČR ===>>

První prohlídka BÍLÉ VĚŽE v Hradci Králové - v jednom záběru

www